5 denní poznávací LETECKÝ zájezd do střední průmyslové a středověké Anglie

Připravili jsme pro Vás za poznávací LETECKÝ výlet do střední Anglie, místa, kde se mísí průmyslová revoluce 19. stol s historickými starobylými městy a pote se přesuneme do divokého a krásného severního Walesu s starými hrady a městečky.
ships, buildings, port-5979493.jpg
snowdonia, castle, wales-6105438.jpg

Cena: 11 990 Kč

Minimální počet 25 studentů

2x učitel zcela zdarma (při vyšším počtu až 5 učitelů zdarma)

Navržený program

1.den Odlet z prahy. Manchester. Město velké průmyslové revoluce s centrem chráněným Unesco. Naše první setkání nás zavede procházkou jádrem města ke katedrále a slavnému fotbalovému stadionu Manchester United. Čeká nás večerní prohlídka města a vybraných průmyslových budov.

 

2.den Liverpool. Ze všech stran spatříme ohromný pro 45000 lidí stadion Anfield Road a navštívíme jeden z nejlepších fotbalových suvenýr obchodů. Následně uvidíme největší gotickou katedrálu velké Británie, čínskou čtvrť a námořní muzeum, kde se seznámíme se skutečným příběhem Titanicu. Kromě tohoto muzea navštívíme výstavu věnovanému samotnému městu a v závěru bude osobní volno na prozkoumání tohoto významného anglického města.

 

3. den Wales. Po snídani odjezd k impozantnímu hradu Conwy se zachovalými městskými hradbami s věžemi a branami, odjezd do Chesteru – město postavené na základech římského vojenského tábor z r. 79 proslavené svými hlavními třídami lemovanými hrázděnými domy, spolu s katedrálou a městskými hradbami s hodinovou věží, římským amfiteátrem tak vytváří iluzi dokonale zachovalého středověkého města odjezd na ubytování, večeře.

 

4. Den: Wales. Po snídani Přejezd do Snowdonia National Park – s nejvyšší horou Walesu Snowdon 1085 metrů – zastávka na procházku, návštěva hornického muzea, návrat a odjezd ke zhlédnutí dalšího slavného velšského hradu Caernarfon – symbol poroby severního Walesu, ubytování, večeře.

 

5.den: Návštěva města York, obklopeného hradbami ze 13. Stol. Uvidíte překrásnou katedrálu York Minster,. Chybět nebude ani procházka středověkým jádrem  města, které je památkovou rezervací se stovkou středověkých měšťanských domů, několika středověkými anglikánskými kostely a starými hostinci, z nichž nejstarší „Černá labuť“ pochází ze 14. století. Návštěva muzea „život ve viktoriánské Anglii. V podvečer odjezd na ubytování. 

Cena zahrnuje:

doprava letecky vč. všech poplatků, ubytování 4 noci v Ibisu se sndíaní. průvodce, cestovní pojištění pro všechny členy zájezdu

Cena nezahrnuje:

jízdné (podle počtu osob 70 – 110GBP) a vybrané vstupy. 

Nezávazná rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.