Za historií do Skotska

 

Navržený program

1. den

Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2. den

Celodenní pobyt v hlavním městu Nizozemska, Amsterodamu. Prohlídka města s průvodcem a vyhlídková plavba po amsterdamských kanálech. V případě zájmu je také možné zajistit prohlídku muzea Rijksmuseum s obrazy slavných autorů nebo návštěvu lodě East Indiaman. Po programu následuje nalodění na trajekt a noční přeprava přes Severní moře, ubytování v kajutách.

3. den

V Edinburgu se vydáme především na místní impozantní hrad, ve kterém jsou uschovány skotské korunovační klenoty. Možno též navštívit přilehlé muzeum válek, či pod vchodem do hradu se nacházející rozhlednu, jejíž součástí je pozoruhodná Camera obscura, jakýsi interaktivní krasohled, díky svým zrcadlům a čočkám umožňující trochu jiný pohled na svět. Další z možností je například Skotská národní galerie, či Calton hill s výhledem na město. Rozchod, nákupy. Návrat na ubytování. Ubytování u Edingurhu.

4. den

Dopolední zastávka v městečku Fort William, ze kterého budeme mít nádherný výhled na nejvyšší horu Británie, Ben Nevis. Projdeme se k Kaledonském kanálu, na kterém se nachází unikátní vodní dílo Neptunovy schody.

Odpoledne navštívíme jezero Loch Ness u pobřežní vesničky Fort Augustus. Možnost plavby po jezeře.

5. den

Celodenní návštěva univerzitního města St. Andrews s romantickým pobřežím. Procházka po golfovém hřišti a spatříme torzo středověké katedrály St. Andrews Cathedral. Exkurze do palírny whisky v Glenturret Distillery. Večerní odjezd a noční přeprava trajektem.

6. den

Očekávaný příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem s trajekty, 3x nocleh se snídaní, průvodce, informační materiály

Cena nezahrnuje:

 

vstupy do objektů památek, pojištění léčebných výloh

Termín na vyžádání
Autobus