Královský Londýn a Windsdor

 

Navržený program

1.den

Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, přes Německo a Francii do přístavního města Calais, trajektem do Doveru.

2.den

Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka po centru města s průvodcem, City of Westminster, Big Ben, Parlament,Westminsterské opatství – místo korunovace anglických králů, vládní čtvrť White Hall – Downing street no.10 – sídlo anglického ministerského předsedy, Horse Guards, Trafalgarské náměstí – sloup na paměť vítězství admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru, možnost prohlídky národní galerie, Piccadilly Circus, možnost oběda v některých z nejtypičtějších pubů v Sohu a proslavené čínské čtvrti, odpoledne – bývalá slavná tržnice Covent Garden, Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina, pomník královny Viktorie, která jako první královna obývala pokoje paláce, procházka St. James’s park – nejkrásnější a nejstarší park v Londýně, obří vyhlídkové kolo London Eye, den zakončíme na Oxford street , původně stará římská cesta vedoucí do Oxfordu, nyní skvělá příležitost k nákupům… Odjezd na ubytování a nocleh.

3.den

Greenwich, návštěva královské observatoře s nultým poledníkem, překrásný park s vyhlídkou na Londýn, námořní akademie, půvabné tržiště s místními lahůdkami, pěší tunel pod Temží na Isle of Dogs , nad zemní automatickou dráhou přes Docklands -  nejmodernější čtvrť v Londýně postavena na temžských kanálech, odpoledne – prohlídka Tower of London, Tower Bridge, křižník Belfast – poslední velký křižník Royal Navy, katedrála svatého Pavla – druhá největší katedrála v Evropě, procházka okolo Temže k Tate Galery – galerie moderního umění v prostorách bývalé elektrárny, návrat na ubytování a nocleh.

4.den

Po snídani odjezd do Windsoru – nejstarší královský zámek v Británii, prohlídka víkendového sídla královské rodiny a přilehlého městečka, návrat do Londýna, odpoledne  – volno k individuálním prohlídkám muzeí, parků a nákupům – doporučujeme návštěvu některého ze skvělých a jedinečných muzeí v Londýně  – Muzeum voskových figurín - Museum M. Tussaud’s, strašidelné museum středověkého Londýna – The London Dungeon, British Museum, National History Museum, Science Museum (přistávací modul Apolla 10)…, Hyde Park, Regent‘s Park… Možnost nákupů v Camden Town – největší tržiště s alternativní módou, Harrods – nejslavnější obchodní dům, Oxford Street a další… Večer – odjezd z Londýna, trajekt do Francie.

5.den

Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, přepravu přes kanál La Manche, dva noclehy v hotelu s kontinentální snídaní, trajekty, průvodce, plánek Londýna,

Cena nezahrnuje:

vstupy do památkových objektů, jízdné po Londýně, pojištění léčebných výloh

 

1. 5. 2016 - 1. 7. 2018 - 5 dní
od4 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »