Tajemná jihozápadní Anglie

Navržený program

1.den

Odjezd večer, tranzit přes Německo, Belgii a Francii.

2.den

V dopoledních hodinách přejedete trajektem z Calais do Doveru. Odpoledne navštívíte Winchester, procházka městem, bývalý královský palác s kulatým stolem krále Artuše, event. návštěva katedrály. Přejezd na ubytování v hotelu, nocleh.

3.den

Po snídani zastávka u Stonehenge – nejznámějšího megalitického monumentu v Evropě. Přejezd do Glastonbury – města, které je opředeno mnoha pověstmi a je zde údajně pohřben král Artuš. Prohlídka areálu opatství a nejstaršího kláštera postaveného na území Velké Británie. Odpoledne Vás čeká přístavní město Plymouth, odkud vyplula loď Mayflower s osadníky do Ameriky a odkud vyrážel na objevné výpravy James Cook a cestu kolem světa F. S. Chichester. Ubytování v hotelu, nocleh.

4.den

Dopoledne navštívíte novodobý zázrak – botanické zahrady Eden Project, kde v obrovských sklenících budete obdivovat tropickou i subtropickou floru. Odpoledne přejezd ke klášteru St. Michael‘s Mount, který leží na ostrově a "suchou nohou" je přístupný pouze za odlivu. Vaše cesta bude pokračovat až na Land‘s End, nejjihozápadnější místo ostrova Velké Británie. Večer návrat do hotelu, nocleh.

5.den

Po snídani odjezd na Tintagel Castle – hrad spojovaný s artušovskými legendami, postavený na vysokém útesu nad mořem, odkud se Vám nabídne skvělá podívaná na členité pobřeží a kamenité útesy řítící se do mořských vln. Odpoledne průjezd Dartmoorským národním parkem – vřesoviště, kde podle legendy žije pes Baskervilský, zastávka u nejstaršího kamenného mostu v jihozápadní Anglii Clapper Bridge. Přejezd na ubytování, nocleh.

6.den

Dopoledne přejezd do Londýna, kde Vás čeká polodenní pěší prohlídka známých pamětihodností s průvodcem nebo individuálně možnost návštěvy muzeí. Večer trajektem do Francie.

7.den

Tranzit Belgií a Německem, návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, přepravu přes kanál La Manche, 4x nocleh v hotelu se snídaní, trajekt, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

2022 - 2042 - 7 dní
od6 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »