Ruský zážitek

Moskva – Sergiev Posad -  Jasná Poljana – Sankt-Petěrburg - Moskva

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy (letiště Ruzyně), přílet do Moskvy (letiště Šeremetěvo), transfer do hotelu, krátký odpočinek, oběd v hotelové restauraci, krátká procházka centrem města - od slavné Katedrály Krista Spasitele – největšího pravoslavného kostela na světě a odtud na Starý a Nový Arbat, na místa, o kterých psali slavní ruští spisovatelé (M. Bulgakov, A. Achmatová, I. Bunin).

2. den

Po snídani odjezd na prohlídku Rudého náměstí, návštěva světoznámého Leninova mauzolea, obchodního střediska GUM, který je právem považován za moskevský architektonický skvost 19.století. Exkurze v Chrámu Vasila Blaženého, který je turisty považován za nejvýznamnější symbol ruského hlavního města. Návrat do hotelu – osobní volno.

3. den

Po snídani odjezd metrem k prohlídce Parku Vítězství, jednoho ze tří nejvýznamnějších moskevských parků, ve kterém se nachází Ústřední muzeum Velké vlastenecké války, Pomník Vítězství, Muzeum letecké vojenské techniky a chrámy. Oběd v restauraci ve městě. Návrat do hotelu – osobní volno. Po večeři následuje procházka noční Moskvou v centru města.

4. den

Po snídani odjezd autobusem do 52 km vzdáleného města Sergieva Posadu, který je známý svou trojickosergijevskou lavrou ze 14. století. Památka je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po obědě v místní restauraci návrat autobusem do Moskvy.

5. den

Po snídani odjezd metrem a následně vlakem do Jasné Poljany, rodiště nejnámějšího a nejslavnějšího ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Po obědě v nedaleké restauraci návrat vlakem do Moskvy a příprava na cestu na nádraží a následný odjezd do Sankt-Petěrburgu.

6. den

Ráno příjezd do Sankt-Petěrburgu a odjezd autobusem do hotelu. Po snídani a krátkém odpočinku prohlídka centra města. Návštěva Chrámu Kristova vzkříšení a odtud procházka historickou částí města až na Palácové náměstí následovaná exkurzí do Zimního paláce, který v minulosti sloužil jako rezidence ruských carů. V současnosti je palác součástí budov Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě. Po pozdním obědě následuje exkurze lodí po petěrburgských kanálech, která vysvětlí, proč se městu přezdívá „Severní Benátky“. Osobní volno.

7. den

Po snídani odjezd autobusem do Petrodvorce, letní rezidence Petra I., který je nádhernou přehlídkou barokní architektury. Po prohlídce samotné rezidence následuje návštěva světově proslulé Horní a Dolní zahrady s fontánami a kaskádami. Nádherný obrázek pak doplňuje množství nádherných pozlacených soch. Po hodinovém volnu následuje návrat do hotelu a příprava k odjezdu vlakem zpět do Moskvy.

8. den

Po ranním návratu do našeho moskevského hotelu následuje snídaně a osobní volno. Odpoledne – příprava k odjezdu na letiště Šeremetěvo.

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu včetně tax a příplatků, transfer z letiště do centra Moskvy, 5x nocleh se snídaní, průvodce, zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:

vízum do RF, vstupy do jednotlivých památek, pojištění léčebných výloh

2015 - 2016 - 8 dní
od25 990,- Kč
Letecky
Snídaně
Objednat »