Romantický letecký zájezd Řím, Vatikán

Navržený program:

1. den

Odlet z Prahy Ruzyně.

2. den

Antický Řím – Piazza (původně stadion císaře Domitiana), starořímský chrám Pantheon, Forum Romanum, Colosseum - místo zápasů gladiátorů, procházka městem k prezidentskému paláci na Quirinale, ke slavné fontáně di Trevi, na Španělské schody, přejezd na ubytování.

3. den

Vatikán - vatikánská muzea, prohlídka chrámu sv. Petra - výstup do kopule, procházka kolem Andělského hradu do centra města, osobní volno, v podvečerních hodinách odlet.

Cena zahrnuje:

2x ubytování v mobilhomech se snídaní, dopravu letecky, průvodce, informační materiály

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

2015 - 2016 - 3 dny
od8 490,- Kč
Letecky
Snídaně
Objednat »