Itálie - Řím, Vatikán, Benátky

Navržený program:

1. den

Odjezd autobusem z Prahy do Říma.

2. den

Po příjezdu  následuje celodenní pěší prohlídka centrem města. Během dne navštívíme nejslavnější a nejvyšší ze sedmi původních římských pahorků Kapitol, kde uvidíme slavnou jezdeckou sochu Marka Aurelia nebo Senátorský palác Palazzo dei Conservatori. Dále prohlídka pokračuje na Pantheon, který patří nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Prohlédneme si také Forum Romanum, kde nalezneme ruiny památek pocházejících převážně z doby starověkého Říma, Piazza Navona, které se považuje za jedno z nejslavnějších barokních náměstí v Itálii, dále pak Piazza di Spagna se Španělskými schody, nejslavnější římskou fontánu Di Trevi  a také Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven.  Návrat na večeři do hotelu a nocleh.

3. den

Po snídani si prohlédneme krásy Vatikánu, který je nejmenším státem na světě a rovněž sídlem hlavy katolické církve a nejdůležitějších církevních orgánů. Prohlídka bude započata na  Náměstí svatého Petra, kterému vévodí největší katolický chrám na světě - Bazilika sv. Petra. Neopomineme ani slavnou Sixtinskou kapli s jejími úžasnými uměleckými díly. Během dne bude možné navštívit početná vatikánská muzea. Ve večerních hodinách návrat do hotelu.

4. den

Po snídani odjezd z Říma do Benátek. Po příjezdu do Benátek a obědě v hotelu následuje prohlídka města. Nejdříve navštívíme „srdce Benátek“ - Náměstí svatého Marka, jehož pravděpodobně největším skvostem je Bazilika svatého Marka. Během dne uvidíme také bývalé sídlo benátské vlády - Dóžecí palác, nedaleký Most vzdechů, kostel ze 16.století San Giorgio Maggiore, z jehož věže se nám naskytne nádherný výhled na okolní lagunu. Rovněž neopomineme Kostel Santa Maria della Salute, který je jednou z nejvýraznějších dominant celého města. Ve večerních hodinách bude možné podniknout plavbu známými gondolami po Velkému benátskému kanálu. V nočních hodinách návrat do hotelu.

5. den

Po snídani návrat do ČR (Praha).

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x nocleh se snídaní, průvodce, informační materiály, 

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů památek, pojištění léčebných výloh

2022 - 2042 - 5 dní
od5 900,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »