Itálie - Řím, Benátky

Navržený program:

1. den

Odjezd autobusem z Prahy přes Německo do Itálie.

2. den

Po příjezdu do Říma  následuje celodenní pěší prohlídka centrem města. Během dne navštívíme nejslavnější a nejvyšší ze sedmi původních římských pahorků Kapitol, kde uvidíme slavnou jezdeckou sochu Marka Aurelia nebo Senátorský palác Palazzo dei Conservatori. Dále prohlídka pokračuje na Pantheon, který patří nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Prohlédneme si také Forum Romanum, kde nalezneme ruiny památek pocházejících převážně z doby starověkého Říma, Piazza Navona, které se považuje za jedno z nejslavnějších barokních náměstí v Itálii, dále pak Piazza di Spagna se Španělskými schody, nejslavnější římskou fontánu Di Trevi a také Koloseum – největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven.  Návrat na večeři do hotelu a nocleh.

3. den

Po snídani odjezd z Říma do Benátek. Po příjezdu do Benátek a obědě v hotelu následuje prohlídka města. Nejdříve navštívíme „srdce Benátek“ - Náměstí svatého Marka, jehož pravděpodobně největším skvostem je Bazilika svatého Marka. Během dne uvidíme také bývalé sídlo benátské vlády - Dóžecí palác, nedaleký Most vzdechů, kostel ze 16.století San Giorgio Maggiore, z jehož věže se nám naskytne nádherný výhled na okolní lagunu. Rovněž neopomineme Kostel Santa Maria della Salute, který je jednou z nejvýraznějších dominant celého města. Ve večerních hodinách bude možné podniknout plavbu známými gondolami po Velkému benátskému kanálu. V nočních hodinách návrat do hotelu.

4. den

Po snídani následuje plavba místní lodní dopravou na ostrov Murano, který je světově proslulý díky starodávné sklářské lidové tvorbě. Po návštěvě místního muzea sklářské výroby bude následovat společná procházka malebným ostrovem. Poté se vydáme na nedaleký ostrov Burano, který je známý především díky barevným domkům a řemeslné výrobě krajek. Po prohlídce muzea krajek a ostrova následuje návrat do Benátek a osobní volno. V pozdních večerních hodinách – odjezd z Benátek zpět do ČR.

5. den

V ranních hodinách návrat do Prahy.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x nocleh se snídaní, průvodce, informační materiály

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů památek, pojištění léčebných výloh

1. 5. 2016 - 1. 7. 2018 - 5 dní
od4 900,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »
2022 - 2042 - 5 dní
od5 100,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »