Petrohrad - Severní Benátky

Program zájezdu

1. den

Přílet do Petrohradu, odjezd do hotelu, krátké osobní volno. Po obědě následuje prohlídka centra města. Návštěva Chrámu Kristova vzkříšení a odtud procházka historickou částí města až na Palácové náměstí následovaná exkurzí do Zimního paláce, který v minulosti sloužil jako rezidence ruských carů. V současnosti je palác součástí budov Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě. Po pozdním obědě následuje exkurze lodí po petěrburgských kanálech, která vysvětlí, proč se městu přezdívá „Severní Benátky“. Osobní volno.

2. den

Po snídani odjezd autobusem do Petrodvorce, letní rezidence Petra I., který je nádhernou přehlídkou barokní architektury. Po prohlídce samotné rezidence následuje návštěva Světově proslulé  Horní a Dolní zahrady s fontánami a kaskádami. Nádherný obrázek pak doplňuje množství nádherných pozlacených soch. Po hodinovém volnu následuje návrat do hotelu.

3. den

Po snídani odjezd do Carského Sela. Prohlídka Kateřinského paláce, který je považován za jednu z nejlepších přehlídek umění a architektury 18.století. Součástí prohlídky paláce je také známá „jantarová komnata“, kterou často nazývají „osmým divem světa“. Po obědě následuje návrat do Petrohradu a osobní volno.

4. den

Po snídani návštěva Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší kamennou stavbou města. Součástí tohoto areálu je také katedrála sv. Petra a Pavla, v níž jsou umístěny hrobky téměř všech ruských carů. Následuje exkurze na křižníku Aurora, který je symbolem boje pracujícího lidu za svobodu. Po obědě ve městě následuje návštěva Chrámu Svatého Izáka, největšího pravoslavného kostela ve městě. Návrat do hotelu a příprava k odjezdu na letiště.

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu včetně tax a příplatků, transfer z letiště, 3x nocleh se snídaní, průvodce, zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:

vízum do RF, vstupy do jednotlivých památek, pojištění léčebných výloh

 

2015 - 2016 - 4 dny
od18 990,- Kč
Letecky
Snídaně
Objednat »