Národní parky Velké Británie

Navržený program:

1. den

Odjezd z Prahy směrem přes Německo do přístavu Calais.

2. den

Příjezd do Londýna. Celodenní peší prohlídka města s průvodcem zahrnující Big Ben. House of Parliament, Buckinghamský Palác a Trafalgar Square. Možnost rozchodu na Oxford Street nebo návštěva National Gallery. Večer odjezd na ubytování.

3. den

Celodenní výlet do Lake District National Park, největšího národního parku Anglie. Procházkou k jezerům Derwentwater a Windermere s možností vyhlídkových plaveb. Podle času prohlídka městečka Bowness.

4. den

Dopolední výlet do nejstaršího britského národního parku Peak District s možností okružní jízdy. Odpoledne návštěva města Chesteru, kde se nachází majestátná katedrála s přilehlými hradbami.

5. den

Celodenní výlet do oblasti Brecon Beacons National Park s krásnými krápníkovými jeskyněmi. Odpoledne je možnost navšťívit jednu z největších dinosauřích parků na světě, Iron Age Village. Vevečerních hodinách odjezd zpět do ČR.

6. den

Příjezd do prahy v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje:

doprava autobusem s trajekty, 3x nocleh se snídaní, průvodce, informační materiály

Cena nezahrnuje:

 

vstupy do objektů památek, pojištění léčebných výloh

Termín na vyžádání
Autobus