Moskva a její nejbližší okolí

Navržený program:

1. den

Odlet z Prahy (letiště Ruzyně), přílet do Moskvy (letiště Šeremetěvo), transfer do hotelu, krátký odpočinek, oběd v hotelové restauraci, krátká procházka centrem města - od slavné Katedrály Krista Spasitele – největšího pravoslavného kostela na světě a odtud na Starý a Nový Arbat, na místa, o kterých psali slavní ruští spisovatelé (M. Bulgakov, A. Achmatová, I. Bunin).

2. den

Po snídani odjezd na prohlídku Rudého náměstí, návštěva světoznámého Leninova mauzolea, obchodního střediska GUM, který je právem považován za moskevský architektonický skvost 19.století. Exkurze v Chrámu Vasila Blaženého, který je turisty považován za nejvýznamnější symbol ruského hlavního města. Návrat do hotelu – osobní volno.

3. den

Po snídani odjezd metrem k prohlídce Parku Vítězství, jednoho ze tří nejvýznamnějších moskevských parků, ve kterém se nachází Ústřední muzeum Velké vlastenecké války, Pomník Vítězství, Muzeum letecké vojenské techniky a chrámy. Oběd v restauraci ve městě. Návrat do hotelu – osobní volno. Po večeři následuje procházka noční Moskvou v centru města.

4. den

Po snídani odjezd autobusem do 52 km vzdáleného města Sergieva Posadu, který je známý svou trojickosergijevskou lavrou ze 14. století. Památka je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po obědě v místní restauraci návrat autobusem do Moskvy.

5. den

Po snídani odjezd metrem a následně vlakem do Jasné Poljany, rodiště nejnámějšího a nejslavnějšího ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Po obědě v nedaleké restauraci návrat vlakem do Moskvy. Po návratu příprava k odjezdu na letiště. Návrat do Prahy (letiště Ruzyně).

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu včetně tax a příplatků, transfer z letiště do centra Moskvy, 4x nocleh se snídaní, průvodce

Cena nezahrnuje:

vízum do RF, vstupy do jednotlivých památek, pojištění léčebných výloh

2015 - 2016 - 5 dní
od19 900,- Kč
Letecky
Snídaně
Objednat »