Londýn, Brighton, Canterbury

 

Navržený program:

1.den

Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, přes Německo a Francii do přístavního města Calais, trajektem do Doveru.

2.den

Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka po centru města s průvodcem, City of Westminster, Big Ben, Parlament,Westminsterské opatství – místo korunovace anglických králů, vládní čtvrť White Hall – Downing street no.10 – sídlo anglického ministerského předsedy, Horse Guards, Trafalgarské náměstí – sloup na paměť vítězství admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru, možnost prohlídky národní galerie, Piccadilly Circus, možnost oběda v některých z nejtypičtějších pubů v Sohu a proslavené čínské čtvrti, odpoledne – bývalá slavná tržnice Covent Garden, Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina, pomník královny Viktorie, která jako první královna obývala pokoje paláce, procházka St. James’s park – nejkrásnější a nejstarší park v Londýně, obří vyhlídkové kolo London Eye, den zakončíme na Oxford street , původně stará římská cesta vedoucí do Oxfordu, nyní skvělá příležitost k nákupům… Odjezd na ubytování a nocleh.

3.den

Greenwich, návštěva královské observatoře s nultým poledníkem, překrásný park s vyhlídkou na Londýn, námořní akademie, půvabné tržiště s místními lahůdkami, pěší tunel pod Temží na Isle of Dogs , nad zemní automatickou dráhou přes Docklands -  nejmodernější čtvrť v Londýně postavena na temžských kanálech, odpoledne – prohlídka Tower of London, Tower Bridge, křižník Belfast – poslední velký křižník Royal Navy, katedrála svatého Pavla – druhá největší katedrála v Evropě, procházka okolo Temže k Tate Galery – galerie moderního umění v prostorách bývalé elektrárny, návrat na ubytování a nocleh.

4.den

Tento den bychom navštívili přímořské letovisko anglické smetánky Brighton. Město známé nejen exotickým královským pavilonem, který smíchává všechny možné architektonické styly 18. a 19. století, ale také svou otevřeností k homosexuálům, studentským aktivitám, festivalům, koncertům apod. Také spatříte zabavné 150m dlouhé molo, kde se atrakce tyčí přímo nad mořskou hladinou. A nad to místní muzeum a delší pauza, kterou využijete k odpočívání na jedné z dlouhých pláží nebo nakupováním v nespočetných obchodech, co lemují hlavní ulice. Odpoledne Vás čeká Canterbury, nádherná gotická katedrála s přilehlým historickým městečkem. Zábava, kterou uvidíte v Brightonu bude vystřídána středověkou atmosférou malebného městečka.

5. den

Příjezd do ČR

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem (DVD, bufet…), přepravu přes kanál La Manche,  2x ubytování v hotelu sítě Accor, 2x snídaně, cestovní pojištění pro všechny členy zájezdu

Cena nezahrnuje:

vstupy do vybraných míst (zajištění velké slevy pro skupiny dopředu)

2022 - 2042 - 5 dní
od4 990,- Kč
Autobus
Vlastní
Objednat »