Londýn a jihozápadní Anglie

termín - dle požadavků školy

Navržený program:

1.den

Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, přes Německo a Francii do přístavního města Calais, trajektem do Doveru.

2.den

Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka po centru města s průvodcem, City of Westminster, Big Ben, Parlament,Westminsterské opatství – místo korunovace anglických králů, vládní čtvrť White Hall – Downing street no.10 – sídlo anglického ministerského předsedy, Horse Guards, Trafalgarské náměstí – sloup na paměť vítězství admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru, možnost prohlídky národní galerie, Piccadilly Circus, možnost oběda v některých z nejtypičtějších pubů v Sohu a proslavené čínské čtvrti, odpoledne – bývalá slavná tržnice Covent Garden, Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina, pomník královny Viktorie, která jako první královna obývala pokoje paláce, procházka St. James’s park – nejkrásnější a nejstarší park v Londýně, obří vyhlídkové kolo London Eye, den zakončíme na Oxford street , původně stará římská cesta vedoucí do Oxfordu, nyní skvělá příležitost k nákupům… Odjezd na ubytování a nocleh.

3.den

Greenwich, návštěva královské observatoře s nultým poledníkem, překrásný park s vyhlídkou na Londýn, námořní akademie, půvabné tržiště s místními lahůdkami, pěší tunel pod Temží na Isle of Dogs , nad zemní automatickou dráhou přes Docklands -  nejmodernější čtvrť v Londýně postavena na temžských kanálech, odpoledne – prohlídka Tower of London, Tower Bridge, křižník Belfast – poslední velký křižník Royal Navy, katedrála svatého Pavla – druhá největší katedrála v Evropě, procházka okolo Temže k Tate Galery – galerie moderního umění v prostorách bývalé elektrárny, návrat na ubytování a nocleh.

4.den

Po snídani odjezd do Windsoru – nejstarší královský zámek v Británii, prohlídka víkendového sídla královské rodiny a přilehlého městečka, návrat do Londýna, odpoledne  – volno k individuálním prohlídkám muzeí, parků a nákupům – doporučujeme návštěvu některého ze skvělých a jedinečných muzeí v Londýně  – Muzeum voskových figurín - Museum M. Tussaud’s, strašidelné museum středověkého Londýna – The London Dungeon, British Museum, National History Museum, Science Museum (přistávací modul Apolla 10)…, Hyde Park, Regent‘s Park… Možnost nákupů v Camden Town – největší tržiště s alternativní módou, Harrods – nejslavnější obchodní dům, Oxford Street a další. Odjezd na hotel.

5. den

Ráno se vydáme směrem na západ, abychom se podívali na nejslavnější megalitickou památku světa, čtyři tisíciletí starý Stonehenge, komplex menhirů a kamenných kruhů. Po krátké zastávce v přilehlém městečku Amesbury zamíříme na jih, do Salisbury, příjemného městečka, lákajícího turisty především svým historickým centrem, oblastí původního města Old Sarum, a dále katedrálou, která je považována za mistrovský příklad raně gotické anglické architektury. Věž katedrály, vysoká 123 m, je nejvyšší kostelní věží ve Velké Británii. Pokud bude příležitost, je též možné navštívit místní trhy, pořádané již téměř 800 let. Noc na hotelu.

6. den

Ráno odjezd do Winchesteru. Toto čtyřicetitisícové město bylo kdysi (10. – 11. stol.) hlavním městem Anglie. Zde nás čeká další „nej“ v oblasti architektury: Navštívíme Winchesterskou katedrálu, podle některých zdrojů nejdelší katedrálu Evropy, s částmi v románském, gotickém i novogotickém slohu. Je zde mimojité pohřbena romantická spisovatelka Jane Austen. Dále se podíváme na Winchesterský hrad s „kulatým stolem krále Artuše“, pocházejícím ze 13. století, na Zříceniny Wolveseyského hradu, budovy Winchesterské koleje a Nemocnice svatého kříže. K večeru přesun do Portshmouthu (hotel).

7. den

 V Portsmouthu, významném přístavním městě, se podíváme do loděnice: zdejší suché doky jsou nejstarší stále používané ve Velké Británii. Dále navštívíme námořní muzeum. Zde se nachází několik slavných lodí, které lze prozkoumat od horní paluby až po kýl. Například loď HMS Victory, která je asi nejvyhledávanější zajímavostí, bojovala ve slavné bitvě u mysu Trafalgar.

Ve městě jsou rovnou dvě katedrály. Anglikánská sv. Tomáše a římskokatolická sv. Jan Křtitele. Další kuriozitou je posádkový kostel, „Garrison Church“ zanechaný bez střechy jakožto památník bombardování, které za II. sv. války postihlo velkou část města. Noc opět v hotelu v Portsmouthu.

8. den

Snídaně a poté odjezd. Po zastávce v Brightonu, kde se podíváme např. na Royal Pavilion, královský palác postavený v orientálním stylu, zamíříme již zpět do Čech. Příjezd v nočních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem (DVD, bufet…), přepravu přes kanál La Manche,  průvodce, 6x ubytování v hotelu sítě Accor, 6x snídaně, cestovní pojištění pro všechny členy zájezdu

Cena nezahrnuje:

vstupy do vybraných míst (zajištění velké slevy pro skupiny dopředu)

2022 - 2042 - 8 dní
od6 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »