Londýn, Cambridge

termín - dle požadavků školy

Navržený program:

1. den

Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, přejezd do Velké Británie.

2. den

Začínáme ranní procházkou v docích Sv. Kateřiny, projdeme se pod nejznámějším mostem Anglie - Tower Bridge, kde se paměť v našich foťácích naplní nejen slavným zdvihacím mostem, ale především největším a ve své době nejděsivějším hradem Anglie - Towerem. Pak nás čeká procházka nejrušnější čtvrtí City a prohlídka katedrály Sv. Pavla a Tate Modern Gallery – Galerie moderního umění. Pro milovníky válečných lodí a nejen pro ně je připravena prohlídka křižníku Belfast. Tento bitevní křižník se proslavil v několika bitvách 2.svět.války a v roce 1967 byl přestavěn na muzeum, které poutavou formou přibližuje každodenní život posádky a vojenskou a provozní techniku. V odpoledních hodinách pojedeme nadzemním metrem na Greenwich, kde si děti mohou stoupnout jednou nohou na Z a V polokouli současně, překročí nultý poledník a uvidí nejfotografovanější pohled na Londýn. Budeme mít možnost prohlédnout si námořní muzeum a v něm všechny nepostradatelné předměty a přístroje sloužící v námořní dopravě. Také Vás čeká krásný park a malebný trh, kde si můžete levně koupit nějakou tu anglickou dobrotu, děti si určitě rády koupí pár suvenýrů. V podvečerních hodinách nás autobus zaveze do hotelu.

3. den

Začínáme na London Eye, 110m vyhlídkovém kole. Spatříte slavné Westminster Abbey (místo královských svateb a pohřbů), Westminster Palace s Big Benem, jen o kousek dál Buckinghamský palác, pod Vámi Temži s lodičkami a čluny, prostě uvidíme Londýn ze všech možných úhlů pohledu. Nebo můžete navštívit Londýnské Akvárium. Pak půjdeme přes London Bridge k Westminsteru, kde vás čeká Big Ben se svými světoznámými hodinami a jedinečným zvonem. Pokračujeme do St.Jame´s parku, kde si můžete odpočinout, poobědvat a užít si klidnou hodinku v příjemné atmosféře tohoto výjimečného londýnského parku. Hned poté se půjdeme podívat na sídlo britských panovníků - Buckinghamský palác. Na závěr dne navštívíme podzemní kryty pod Whitehall, kde Winston Churchill řídil většinu vojenských operací během 2.svět.války a poté Science muzeum a Přírodověcké muzeum, které velmi poutavou formou seznamuje návštěvníky se všemi novými vědeckými objevy a technologickými novinkami.

4. den

Po snídani odjezd do Cambridge - starobylého anglického univerzitního města, administrativního centra hrabství Cambridgeshire. Je to město krokusů, žlutých narcisů a otevřených travnatých ploch ohraničených říčkou Cam, od ní také název Cam-bridge (most přes řeku Cam). zažijete skutečnou studentskou atmosféru při návštěvě známé St.John´s College, dále Corpus Christi College, Queen’s College, King’s College, navštívíte King's College Chapel, nádhernou ukázku gotické architektury. Projdete se malebným centrem plným pouličních umělců, různých stánků s místními specialitami a nakonec se můžete nechat ukolébat vlnami říčky Cam. Gondoly a studentští gondoliéři jsou zde téměř stejně početní jako v Benátkách. Další čas můžete využít k nákupům na místních rozmanitých trzích či zavítat do některé z nákupních galerií. Večerní přejezd do ČR.

5. den

Dopolední příjezd do ČR.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, přepravu přes kanál La Manche, 2x nocleh se snídaní, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů památek (část zdarma, část za velmi snížené vstupné - zajistíme pro školy dopředu)

2022 - 2042 - 5 dní
od4 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »