Univerzitní Anglie: Londýn, Oxford, Cambridge, Duxford

termín - dle požadavků školy

Navržený program: 

1. den

Odjezd v odpoledních hodinách přes Německo a Francii do francouzského  přístavního města Calais, trajekt přes kanál La Manche (úchvatné křídové útesy), dojezd do Londýna.

2. den

Ranní procházka v docích Sv. Kateřiny. Projdeme se pod nejznámějším mostem Anglie - Tower Bridge, kde se paměť v našich foťácích naplní nejen slavným zdvihacím mostem, ale především největším a ve své době nejděsivějším hradem Anglie - Towerem. Pak nás čeká procházka nejrušnější čtvrtí City a prohlídka katedrály Sv. Pavla a Tate Modern Gallery – Galerie moderního umění. Pro milovníky válečných lodí a nejen pro ně je připravena prohlídka křižníku Belfast. Tento bitevní křižník se proslavil v několika bitvách 2.svět.války a v roce 1967 byl přestavěn na muzeum, které poutavou formou přibližuje každodenní život posádky a vojenskou a provozní techniku. V odpoledních hodinách pojedeme nadzemním metrem na Greenwich, kde si děti mohou stoupnout jednou nohou na Z. a druhou na V. polokouli současně, překročí nultý poledník a uvidí nejfotografovanější pohled na Londýn. Budeme mít možnost prohlédnout si námořní muzeum a v něm všechny nepostradatelné předměty a přístroje sloužící v námořní dopravě. Také Vás čeká krásný park a malebný trh, kde si můžete levně koupit nějakou tu anglickou dobrotu, případně suvenýry. V podvečerních hodinách nás autobus zaveze do hotelu.

3. den

 

Dopoledne odjezd do Oxfordu - nejslavnějšího univerzitního města, nejrozsáhlejší kolej Christ Church College - natáčel se zde Harry Potter - nádvoří, jídelna, kaple…, katedrála Christ Church Cathedral. Procházka po centru města - Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Merton College - nejstarší kolej z r. 1264, Town Hall. Odpoledne prohlídka zámku ve  Windsoru - královského letního sídla, možnost zajít k Eton College - nejstarší chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali princové Harry a Wiliam. Poté následuje cesta na hotel.

4. den

Ráno navštívíme největší letecké a vojenské muzeum v Evropě Imperial War Museum Duxford, kde je na ploše několika hektarů 6 ohromných hal plných letecké a ostatní vojenské techniky (od zbraní, přes obrněná vozidla atd.).  Poté nás čeká Cambridge - starobylé anglické univerzitní město a administrativní centrum hrabství Cambridgeshire. Je to město krokusů, žlutých narcisů a otevřených travnatých ploch ohraničených říčkou Cam, od ní také název Cam-bridge (most přes řeku Cam). zažijete skutečnou studentskou atmosféru při návštěvě známé St.John´s College, dále Corpus Christi College, Queen’s College, King’s College, navštívíte King's College Chapel, nádhernou ukázku gotické architektury. Projdete se malebným centrem plným pouličních umělců, různých stánků s místními specialitami a nakonec se můžete nechat ukolébat vlnami říčky Cam. Gondoly a studentští gondoliéři jsou zde téměř stejně početní jako v Benátkách. Další čas můžete využít k nákupům na místních rozmanitých trzích či zavítat do některé z nákupních galerií.

5. den

Začínáme na London Eye, 110m vyhlídkovém kole. Spatříte slavné Westminster Abbey (místo královských svateb a pohřbů), Westminster Palace s Big Benem, jen o kousek dál Buckinghamský palác, pod Vámi Temži s lodičkami a čluny, prostě uvidíme Londýn ze všech možných úhlů pohledu. Nebo můžete navštívit Londýnské Akvárium. Pak půjdeme přes London Bridge k Westminsteru, kde vás čeká Big Ben se svými světoznámými hodinami a jedinečným zvonem. Pokračujeme do St.Jame´s parku, kde si můžete odpočinout, poobědvat a užít si klidnou hodinku v příjemné atmosféře tohoto výjimečného londýnského parku. Hned poté se půjdeme podívat na sídlo britských panovníků - Buckinghamský palác. Na závěr dne navštívíme podzemní kryty pod Whitehall, kde Winston Churchill řídil většinu vojenských operací během 2.svět.války a poté Science muzeum a Přírodověcké muzeum, které velmi poutavou formou seznamuje návštěvníky se všemi novými vědeckými objevy a technologickými novinkami.

6. den

Přejezd do České republiky přes nádherný kraj Champagne a návštěva města, katedrály v Remeši. V odpoledních hodinách příjezd do Prahy.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem (DVD, bufet…), přepravu přes kanál La Manche, průvodce , info materiál s plánkem města, 2x ubytování v hotelu sítě Accor

Cena nezahrnuje:

 

jízdné po Londýně (cca 10 GBP), vstupné (letecké muzeum a křižník Belfast velká skupinová sleva), stravování, pobyt v lázních Weiden (cca 5 EUR), pojištění léčebných výloh

2022 - 2042 - 6 dní
od5 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »