Křížem krážem Nizozemskem, Anglií a Skotskem

 

Navržený program:

1. den

Odjezd v časných ranních hodinách, tranzit přes Německo do Nizozemska. Noční trajekt Amsterdam – Newcastle (plavba 17.30 h - 9.00 h), nocleh v kajutách.

2. den

Ráno vylodění v Newcastlu, přejezd na hranice se Skotskem, zastávka u opatství Jedburgh Abbey v oblasti Borders. Odpoledne věnujete zajímavé prohlídce metropole Skotska – Edinburghu. Navštívíte hrad, kde jsou uloženy korunovační klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen (Stone of Destiny), procházka ulicí Royal Mile vedoucí od hradu až k Hollyrood Palace – dnes oficiální rezidence při pobytu královny ve Skotsku. Možnost výstupu na Artušovo sedlo s nádhernými výhledy na „Atény severu“ a okolí. Po prohlídce města odjezd na ubytování, rozdělení do rodin, večeře, nocleh.

3. den

Dopoledne navštívíte středověký hrad s pohádkovou siluetou – Glamis Castle. Zde strávila dětství královna matka, pověsti spojují tento hrad s Macbethem. Odpoledne vás čeká svatyně milovníků golfu - městečko St. Andrew´s s nejstarší univerzitou ve Skotsku, kde studoval v nedávné době i korunní princ William. Uvidíte impozantní zbytky katedrály a samozřejmě nelze opomenout nejstarší golfové hřiště s nádhernou polohou přímo na pobřeží. Večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.

4. den

Den věnovaný nejkrásnější části Skotska  - oblasti Highlands. Průjezd tajuplným vřesovištěm Rannoch Moor a fascinujícím údolím Glen Coe mezi horskými velikány, kolem hlubokých roklí a burácejících vodopádů. Městečko Fort William na břehu fjordu Loch Linnhe, vyhlídka na nejvyšší  vrchol  Británie Ben Nevis (1343 m). Fort  Augustus – ležící na Kaledonském kanálu z 19.století, jezero Loch Ness. Večer návrat.

5. den

Dopoledne prohlídka královského Stirlingu. Město vyrostlo kolem hradu, jenž z historického hlediska patří k nejvýznamnějším ve Skotsku. Hrad hrál klíčovou roli v bojích za skotskou nezávislost ve 13. a 14. století. Wallaceův pomník připomíná porážku Angličanů Willamem Wallacem u mostu Stirling Bridge v r. 1297. Odpoledne výlet do oblasti Trossachs, romantického kraje Roba Roye s četnými jezery a nádhernou přírodou. Možnost výletu parníkem Walter Scott po jezeře Loch Katrine. Zastávka u gotické katedrály v městečku Dunblane, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh.

6. den

Cestou na sever Anglie zastávky na pobřeží u Holy Island a Bamburgh Castle. V případě časové rezervy krátká prohlídka Newcastle upon Tyne. Noční trajekt do Amsterdamu, nocleh v kajutách.

7.den

Ráno vylodění v Amsterdamu, příjezd v nočních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 6x nocleh se snídaní, průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály

Cena nezahrnuje:

vstupy do jednotlivých památek, pojištění léčebných výloh

Termín na vyžádání
Autobus