Královská Anglie

Navržený program

1. den

Odjezd z Prahy přes Německo do francouzského přístavu Calais, přeprava do VB.

2. den

Plavba po Temži, navštívíte největší a nejznámější hrad ve VB Tower, Tower Bridge, HMS Belfast (bitevní křižník), Tate Gallery (moderní umění), Shakespearovo divadlo Globe, pak se vydáme směrem k London Eye a k Londýnskému novému podmořskému Akváriu (jedno z největších evropských akvárií s 50 nádržemi mořských a sladkovodních živočichů), procházka okolo Westminster Abbey, Big Benu k Buckinghamskému paláci (sídlu královny), nejstarší londýnský park St. James´s park (oddych + piknik), ubytování, nocleh.

3. den

Celodenní výlet - Stonehenge; Salisbury – zde uvidíte katedrálu, která je považována za mistrovský příklad raně anglické architektury. Věž katedrály, vysoká 123 m, je jednou z nejvyšších ve Velké Británii. Ve sbírkách její knihovny je uschován jeden z mála dochovaných exponátů Magny Charty. Winchester: Winchesterská katedrála, nejdelší katedrála Evropy, postavena roku 1079, Město je známé velkou síní Winchesterského hradu postaveného ve 12. století, kde se také nachází kulatý stůl krále Artuše. Možnost individuální procházky po městečku Salisbury a Winchesteru - nákupy, relax, ubytování.

4. den

Odjezd do slavného univerzitního města Cambridge - procházkou historickým centrem ke King’s College, Corpus Christi Coll, Queen’s Coll, John’s College. Procházka okolo říčky Cam (odvozen název Cambridge), možnost projížďky na lodičkách. Ubytování.

5. den

Hyde Park, se slavným Speaker’s Corner, procházka okolo Kensingtonského paláce (sídlo a památník princezny Diany), Royal Albert Hall; prohlídka Science muzeum a Natural History muzeum, nejznámější obchodní třída Oxford Street (možnost nákupů), Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho (China Town), Covent Garden, odjezd do ČR.

6. den

Předpokládaný příjezd do ČR okolo poledne.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem (DVD, bufet…), přepravu přes kanál La Manche,
 průvodce, info materiál s plánkem města, 3x ubytování v hotelu Accor  se snídaní

Cena nezahrnuje:

jízdné po Londýně, vstupné, obědy a večeře, pojištění léčebných výloh

2022 - 2042 - 6 dní
od6 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »