Jižní Anglie - Londýn, Paříž

Program zájezdu

1. den

Odjezd večer, tranzit Německem do Francie.

2. den

Ráno příjezd do Paříže. Prohlídka s průvodcem nebo individuální program. Během pěší prohlídky a okružní jízdy budete mít jedinečnou možnost s naším průvodcem spatřit zajímavá místa a pozoruhodnosti, poznáte nejslavnější pařížské památky. Návštěva Eiffelovy věže, odkud se Vám otevře nezapomenutelný pohled na celou Paříž a okolí. Možnost projížďky lodí po Seině. Odjezd na ubytování, nocleh v hotelu.

3. den

Snídaně, dopoledne přejezd do přístavu Calais. Trajektem přeplujete do Anglie, kde se vylodíte v přístavu Dover. Průjezd pobřežím jihovýchodní Anglie – malebné rybářské přístavy Rye, Hastings, známé křídové útesy Seven Sisters a mys Beachy Head, procházka po útesech, za příznivého počasí možnost vykoupání v moři. Večer příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.

4. den

Snídaně, dopoledne navštívíte přístav Portsmouth, kde při návštěvě námořního muzea nahlédnete do bohatých námořních dějin Anglie. Lahůdkou celé expozice jsou nepochybně originály historických, zejména slavné Victory, vlajkové lodi admirála Nelsona, na níž přišel o život v bitvě u Trafalgaru. Odpoledne věnujete Brightonu, známým viktoriánským lázním s pobřežní promenádou a známým zábavním molem Brighton Pier, v případě příznivého počasí možnost vykoupání v moři. Večer návrat do hotelu, nocleh.

5. den

Den v Londýně zahájíte pěší prohlídkou aristokratického Westminsteru – Westminsterské opatství, korunovační kostel anglických panovníků, blízké budovy Parlamentu se známou věží s proslulým zvonem Big Ben, prohlídka vládní třídy Whitehall včetně známé Downing Street, uvidíte i střídání královských gard před Buckinghamským palácem. Poslední odpoledne můžete dle svého přání navštívit National Gallery, British Museum, event. Tower, nebo můžete využít osobní volno k nákupům na nejznámější londýnské obchodní třídě Oxford street. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru, nočním trajektem zpět do francouzského Calais.

6. den

Tranzit Francií, Belgií a Německem, návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, přepravu přes kanál La Manche, zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb., 3x nocleh se snídaní, průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

2013 - 2014 - 6 dní
od6 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »