Holandsko na 5 dní

Navržený program:

1. den

Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd do Holandska.

2. den

Dopolední návštěva městečka Naarden. Prohlídka města s průvodcem, návštěva vodní pevnosti.

Odpolední přejezd do vesničky Zaanse Schans s typickými větrnými mlýny, výroba sýrů. Poté návštěva rybářské vesničky Volendam, ubytování.

3. den

Výlet do květinového království Keukenhof, odjezd do města Den Haag – sídlo vlády, parlamentu a královny, návštěva města miniatur Madurodam, dle časových možností návštěva lázeňského města a nejkrásnější pláže Severního moře Scheveningen– procházka pomořském pobřeží, návštěva akvária, návrat na ubytování.

4. den

Celodenní návštěva Amsterodamu. Prohlídka města s průvodcem, zahrnující hlavní náměstí, nákupní zónu, plovoucí květinový trh, projížďku lodí po grachtech, možnost návštěvy některého z muzeí Van Gogh Museum, Říšské muzeum, Muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s a muzea diamantů.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5. den

Příjezd do ČR.

 

Cena zahrnuje:

Ubytování, dopravu a průvodce

Cena nezahrnuje:

pojištění, vstupy

 

Termín na vyžádání
Autobus