Francouzská riviéra

Navržený program

1. den

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, průjezd Německem, Švýcarskem a Itálií do Francie.

2.den

Ráno příjezd do Nice, přímořského střediska se slavnou palmovou Promenadou des Anglais. Návštěva botanické zahrady Parc Phoenix. Možnost návštěvy Musée Marc Chagall, Musée Matisse nebo Musée d´Art Moderne et d´Art Contemporain. Prohlídka starého města a přístavu, výstup na Le Chateau. Volný čas ke koupání, relaxaci, nocleh v hotelu.

3. den

Odjezd do vesničky Saint Paul de Vence se středověkou atmosférou, kde se v minulosti scházeli a žili slavní umělci (Matisse, Picasso). Odpoledne navštívíte město festivalů Cannes – prohlídka centra, staré čtvri Le Suquet s výhledem, procházka podél moře. Možnost koupání v moři, event. výlet lodí na Lérinské ostrovy. Zastávka v Antibes s malebným přístavem, procházka půvabnými uličkami starého města. Večer návrat na ubytování, nocleh.

4. den

Cestou do Monaka krátká zastávka v Eze – krásné vesničce, připomínající „orlí hnízdo“. Exkurze do firmy na výrobů parfémů a další kosmetiky s možností výhodných nákupů. Přejezd do Monackého knížectví, 2. nejmenšího státu světa. Shlédnete výměnu stráží před Knížecím palácem, možnost návštěvy Oceánografického muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry a na kterých se podílel i známý mořeplavec a oceánograf J. Y. Cousteau. Odpoledne možnost koupání na pláži v Monte Carlu, procházka kolem proslulého Casina, volno. Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd.

5. den

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x nocleh se snídaní, průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

 

 

2015 - 2016 - 5 dní
od5 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »