Drážďany, Berlín a Postupim

Navržený program:

1.den

Odjezd časně ráno. Prohlídka Drážďan - Semperova opera, slavnostní nádvoří Zwinger obklopené ochozy a pavilóny, katedrála, sídelní zámek a zrekonstruovaný kostel P. Marie. V podvečer přejezd do Berlína a večerní okružní jízda městem. Nocleh.

2.den

Snídaně. Celodenní program v Berlíně - Říšský sněm se sídlem parlamentu, Braniborská brána, reprezentační třída Pod lipami, Kurfürstendamm, Olympijský stadion, tradiční centrum Berlína Alexanderplatz, známá TV věž s vyhlídkovou plošinou a otočnou kavárnou a moderní čtvrť Potsdammerplatz (vystavěná v místech bývalé berlínské zdi, rozdělující město na západní a východní Berlín). Odpoledne možnost návštěvy některého z četných berlínských muzeí. Večer se naskýtá příležitost zavítat do opery či divadla. Nocleh.

3.den

Snídaně. Dopoledne prohlídka Postupimi - města zámků a zahrad s nejkrásnějším zámkem Sansoucci a nejznámějším zámkem Cecilienhof (Postupimská dohoda). Odpoledne odjezd zpět. Večer návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

2015 - 2016 - 3 dny
od2 790,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »