Magické Benátky a Verona

Navržený program:

1.den

odjezd ve večerních hodinách

2.den

ráno příjezd do Benátek. Celodenní prohlídka města s neopakovatelnou atmosférou, které je rozloženo v laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka náměstí sv. Marka s věží a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác, plavba vaporettem po hlavní benátské dopravní tepně Canal Grande. Fakultativně: návštěva sklárny na ostrově Murano. Odjezd na ubytování v Lido di Jesolo, večeře. Nocleh.

3.den

snídaně, zastávka ve Veroně – města proslulého milostným příběhem o Romeovi a Julii. Prohlídka nejen rodného domu Julie, ale také skvostu románské architektury baziliky San Zeno, dvoukostel San Fermo Maggiore – hrad rodu Scaligerů a proslulý římský amfiteátr, ve kterém se v létě konají operní představení. Odpoledne návrat do ČR.

4.den

v ranních hodinách příjezd zpět do ČR.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, 1x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů, pojištění léčebných výloh

 

2022 - 2042 - 4 dny
od3 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »