Benátky tam a zpět

Navržený program

1.den

odjezd ve večerních hodinách

2.den

ráno příjezd do Benátek. Celodenní prohlídka města s neopakovatelnou atmosférou, které je rozloženo v laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka náměstí sv. Marka s věží a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác, plavba vaporettem po hlavní benátské dopravní tepně Canal Grande. Fakultativně: návštěva sklárny na ostrově Murano. Odjezd na ubytování v Lido di Jesolo, večeře. Noční přejezd do ČR.

3.den

v ranních hodinách příjezd zpět do ČR.

Cena zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem, průvodce, , pojištění léčebných výloh

Cena nezahrnuje:

vstupy do objektů

2022 - 2042 - 3 dny
od1 790,- Kč
Autobus
Vlastní
Objednat »