Amsterdam, Brusel a Antverpy

Navržený program

1. den

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den

Celodenní pobyt v Amsterdamu. Prohlídka města s průvoce, okruh po památkách a projížďka kanály. Exkurze do brusírny diamantů a návštěvy muzea Van Gogha (nachází se zde přes 200 obrazů a 600 kreseb). navštívíme Rembrandtův dům nebo dům Anne Frankové. 

3. den

Přejezd do Belgie. Celodenní prohlídka Antverp. Prohlídka historikého jádra města s katerálou Panny Marie. Večer osobní volno, možnost nákupů.

4. den

Návštěva hlavního města, Bruselu. Prohlídka města s průvodcem a návštěva budovy Evropského parlamentu. Návštěva královských uměleckých muzeí.

5. den

Očekávný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

1. 5. 2016 - 1. 7. 2018 - 5 dní
od4 990,- Kč
Autobus
Snídaně
Objednat »